Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin teettämän ja Taloustutkimus Oy:n toteuttaman yrityshaastattelututkimuksen aineiston neljältä tarkasteluvuodelta (2016, 2018, 2020 ja 2023). Aineisto sisältää noin neljän tuhannen helsinkiläisen yrityksen vastaukset kysymyksiin, jotka selvittävät helsinkiläisten yritysten näkemyksiä kaupungin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Aineisto on erittäin tärkeää kaupunkikehittämisessä. Selvityksestä ilmenee muun muassa, miten tyytyväisiä yritykset ovat kaupungin palveluihin, miten yritykset näkevät Helsingin sijaintipaikkana ja millaisia kehitysehdotuksia yritykset antavat kaupungin kehittämiseen.

Neljästä tuhannesta vastauksesta noin tuhat on kultakin tarkasteluvuodelta. Vastaajat ovat olleet helsinkiläisiä yrityksiä. Vuosien 2016-20 aineisto on kerätty haastattelemalla yritysten edustajia puhelimitse. Yhden haastattelun kesto on ollut suunnilleen 20 minuuttia. Vuoden 2023 kysely on puolestaan toteutettu puhelininformoituna nettikyselynä. Vuonna 2023 tuloksista laadittiin ensimmäistä kertaa laaja selvitys Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla (Helsingin yrityskysely 2023 – näkemyksiä kaupungin elinvoimatekijöistä, 41 s.) ja tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi. Selvitykseen sisältyy myös runsaasti yritysten avoimia vastauksia.

Haastattelujen ajanjaksot:

 • 28.9.-25.10.2016
 • 22.11.2018-4.1.2019
 • 29.9.-3.11.2020
 • 19.1.-23.3.2023

Vuoden 2023 kysymyksiä muutettiin hieman aikaisemmista.

Aineistosta on poistettu vastanneiden yritysten nimet, y-tunnukset ja perustamisvuodet sekä vastanneiden henkilöiden tiedot. Avovastauksista on poistettu tiedot, joiden perusteella vastaajat voi tunnistaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. hri@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
 2. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
 4. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
 5. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
 7. https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/helsingin-yrityshaastattelututkimus-2020-tiivistelma.pdf
 8. https://www.hel.fi/fi/uutiset/helsingin-yrityskysely-kolmannes-yrityksista-ennakoi-liikevaihdon-kasvua
 9. https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/helsingin-yrityskysely-2023-nakemyksia-kaupungin-elinvoimatekijoista
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 02.10.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.04.2019