Helsingin kaupunginkirjastossa kirjastokorttiaan käyttäneet

Helsingin kaupunginkirjaston eri vuosien tilastot kirjastokortin käyttäjistä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Aikasarja alkaa vuodesta 2007.

Kirjastokortin käyttäjiksi luetaan asiakkaat, jotka ovat vuoden aikana:

  1. lainanneet tai varanneet kirjastoaineistoa
  2. kirjautuneet HelMet-järjestelmässä omiin tietoihinsa
  3. kirjautuneet digitaalisiin aineistopalveluihin
  4. kirjautuneet asiakastietokoneille

Tilastossa eivät ole mukana laitosasiakkaat ja henkilöasiakkaat, joiden tiedoista puuttuu syntymäaika tms.

Ominaisuustiedot

  • vuosi
  • ikäryhmä
  • sukupuoli
  • määrä

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. city.library@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kirjasto
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 23.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 18.02.2013