Helsingin luontotietojärjestelmä


Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, tärkeät lintualueet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet sekä pienvesikohteet.

Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistu aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Helsingin luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja:

 • LTJ_avoin_arvo_kaapakohteet
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_elinymparistot
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_tukialueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_elinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_ydinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lintualueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_aluemaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_viivamaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_kasvikohteet
 • LTJ_avoin_ekologiset_yhteydet_2015
 • LTJ_avoin_luontotyypit_biotooppiaineisto
 • LTJ_avoin_metsaverkosto_2015
 • LTJ_avoin_muu_elainhavaintoja
 • LTJ_avoin_muut_luontokohteet
 • LTJ_avoin_rauhoitettavat_luonnonsuojeluohjelma
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonmuistomerkit
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonsuojelualueet
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_aluemaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_viivamaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_suojellut_luontotyypit
 • LTJ_avoin_vesi_lahteet
 • LTJ_avoin_vesi_lammet
 • LTJ_avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • LTJ_avoin_vesi_purot

Luontotietojärjestelmän yleisöversion ja avoimen datan aineistoa on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää Luontotietojärjestelmän virkaversiota.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. ymk@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/luontotieto/
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=37
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 08.07.2021
Näytä muutoshistoria
Created on 30.05.2017
comments powered by Disqus