Helsingin osayleiskaavat

Osayleiskaava täydentää tai muuttaa koko kunnan alueelle laadittua yleiskaavaa. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Helsingin osayleiskaavat Saariston ja merialueen osayleiskaava 10350 Itä-Jollaksen osayleiskaava 10541 Jätkäsaari 11350 Keski-Pasila 11356 Kuninkaantammi 11640 Sörnäistenranta ja Hermanninranta 11650 Kruunuvuorenrannan osayleiskaava 11756 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava 12199

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Koko kuntaa koskeva yleiskaava on pohjana kaavoitustöiden kiireellisyysjärjestykselle. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Nimi Helsingin osayleiskaavat
Aihe
Kokoelman tyyppi Open data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Ylläpitäjän verkkosivu http://kartta.hel.fi/avoindata
Omistaja
Sisältötyyppi
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde http://kartta.hel.fi/avoindata
  Laatija Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
  Laatijan sähköpostiosoite Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  Avoin data
  Anna palautetta
  Aineistolinkin laatu
  Metatietojen laatu

  Helsingin osayleiskaavat

  Seuraajat
  0
  Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
  Sivunäyttöjä kaikkiaan: 17
  Latauksia kaikkiaan: 3
  Viimeksi muokattu: 01.02.2018
  Luotu: 01.02.2018

  Näytä muutoshistoria >