Helsingin osayleiskaavat

Osayleiskaava täydentää tai muuttaa koko kunnan alueelle laadittua yleiskaavaa. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Helsingin osayleiskaavat: Saariston ja merialueen osayleiskaava 10350 Itä-Jollaksen osayleiskaava 10541 Jätkäsaari 11350 Keski-Pasila 11356 Kuninkaantammi 11640 Sörnäistenranta ja Hermanninranta 11650 Kruunuvuorenrannan osayleiskaava 11756 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava 12199

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Koko kuntaa koskeva yleiskaava on pohjana kaavoitustöiden kiireellisyysjärjestykselle. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Aineistolinkit (1)

Extra information

Laatija
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Title en
City of Helsinki Component Master plans
Original URL
http://ckan.hri.fi/dataset/adb0fa1d-2b45-4d90-85d6-d82ef8865164
Metadata modified
2017-11-29T22:30:05.413200
Isopen
True
Yksityinen
False
URL
http://kartta.hel.fi/avoindata
Laatijan sähköpostiosoite
kmo@hel.fi
External reference
http://kvkmos0011/paikkatietohakemisto/?id=195
Title se
Helsingfors delgeneralplaner
Revision id
46647c81-6868-4e54-91c0-9a4878837f4e
Agency
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Metadata created
2017-11-29T22:30:05.413193
Categories
{"Kaavat ja kiinteistöt","Kartat ja paikkatieto"}
Date released
29/11/2017
Search info
helsinki helsingin Helsingissä Helsingistä kartta kartat paikkatieto gis rajapinta wms rajapinnat wms-rajapinta paikkatietorajapinta geoserver WMS-rajapinta, rasterikartta rasterikartat api Osayleiskaavaprosessi Aluesuunnittelu Kiinteistöt Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä Yhteiskunta Rajat kaavoitus, kaavaprosessi, yleiskaava, yleiskaavoitus, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala , osayleiskaava, Inspire, Inspire-aineisto kaupunkisuunnittelu, aluerakenne, maankäyttö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
None
Creator user id
5cc316a0-a178-4bf9-86fd-6047d26ea3d2
Id
adb0fa1d-2b45-4d90-85d6-d82ef8865164
Geographic coverage
Helsinki
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Avoin data
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Helsingin osayleiskaavat

Seuraajat
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 9
All time downloads: 1
Viimeksi muokattu: 29.11.2017
Luotu: 29.11.2017

Show change log >