Excel-tiedosto

URL: http://www.hel2.fi/tietokeskus/data/helsinki/ymparisto/ymparistolupakohteet/Ymparistolupakohteet_Hki_24022020.xls

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin kaupungin ympäristölupakohteet.

Ympäristönsuojelulaissa määritetään toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa. Ympäristönsuojeluasetuksessa puolestaan määritellään, myöntääkö luvan aluehallintovirasto (AVI) vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Helsingissä ympäristölautakunta (YMK).

Excel-tiedoston sarakkeet

  • Kohde-ID: Helsingin ympäristönsuojelun tietojärjestelmän kohteiden ID-numero
  • Kohdenimi: Kohteen nimi (yleensä muotoa Toiminnanharjoittaja/Laitos)
  • Lahiosoite: Kohteen käyntiosoite
  • Postitmp: Postinumero ja -toimipaikka
  • N: Pohjoiskoordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa
  • E: Itäkoordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa
  • Taso1-4

Vuoden 2014 ympäristönsuojelulain muutoksessa osa entisistä lupakohteista muuttui rekisteröintivelvollisiksi. Samalla joitain lupakokonaisuuksia siirtyi valtiolta kunnan luvitettaviksi.

Lähde: Helsingin ympäristölupakohteet

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
24. helmikuu, 2020
Luotu
24. helmikuu, 2020
Muoto
XLS
Lisenssi
CC-BY-4.0

Tekniset lisätiedot

Nimi
Excel-tiedosto
Sijaintikoordinaattien muoto
ETRS-GK25
SHA256
-