Itämeren päivittäinen pintaleväaineisto (Sentinel-3 OLCI) 2017– / Daily surface algae blooms of the Baltic Sea (Sentinel-3 OLCI) 2017–

[FI] Itämeren alueen ja erityisesti Suomea ympäröivien merialueiden pintalevälauttoja kuvaava neliluokkainen tulkintakartta. Tulkintakartta kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alueella esiintyy pintalevää. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Pintalevää ei kyetä havainnoimaan optisilla satelliitti-instrumeneilla pilvien läpi, joten pintaleväkartta puuttuu pilvisiltä alueilta.

Tulkintoja tehdään kesäkuun lopulta syyskuun alkuun, tarvittaessa pidempäänkin. Pääasiassa levälauttoja esiintyy eniten heinä-elokuussa, joten kyseiseltä ajanjaksolta pintalevähavaintojen määrä on suurin. Tulkintamenetelmä perustuu satelliitin eri aallonpituusalueiden havaitseman heijastuksen voimakkuuteen, joka on sinileväalueilla erilainen kuin levättömillä vesialueilla. Yksittäisten pikselien alueelta tehty pintalevätulkinta yleistetään karkeammaksi, jotta kartalla näkyvät leväalueet ovat selkeämmät. Kartta-alueelta poistetaan pilviset alueet automaattisella pilventunnistusmenetelmällä, jota täydennetään tarvittaessa ennen julkaisua myös manuaalisesti.

Tulkintamenetelmä on kehitetty Sykessä ja se hyödyntää eri satelliitti-instrumentin havaintoja. Tämä aineisto koostuu ESAn Copernicus-ohjelman Sentinel-3 -satelliittisarjan OLCI-instrumenttin havainnoista vuodesta 2017 lähtien. OLCI havainnoi 300 m maastoerotuskyvyllä.

Aineistoista tehdään vuosittainen koostekartta levätiedotuksen tarpeisiin (erillinen meta).

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] A four-class interpretation map describing surface floating algae blooms in the Baltic Sea region and especially in the sea areas surrounding Finland. The interpretation map describes the probability that surface algae will occur in a particular area. The map categories are 1) no surface algae, 2) possible, 3) probable, and 4) certain surface algae. Surface algae cannot be detected by optical satellite instruments through clouds, so a map of surface algae is missing from cloudy areas.

Interpretations will be made from late June to early September, and longer if necessary. Algae rafts mainly occur most in July-August, so the number of surface algae observations is the highest during that period. The interpretation method is based on the intensity of the reflection detected by the different wavelength ranges of the satellite, which is different in cyanobacterial areas than in restless waters. A surface algae interpretation made from the area of individual pixels is generalized to a rougher one so that the areas of algae displayed on the map are clearer. Cloudy areas are removed from the map area by an automatic cloud detection method, which is also completed manually before publication, if necessary.

The interpretation method has been developed at Syke and utilizes the observations of various satellite instruments. This data is based on the OLCI instrument (OLCI) of the Sentinel-3 satellite series of ESA's Copernicus program starting from year 2017. OLCI observes in 300 m terrain resolution.

An annual summary map of the data is made for the needs of Syke's algae bloom monitoring (separate metadata).


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_MR_OLCI_ALGAE


[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt levälauttatulkinta, joka pohjautuu Sentinel-3 OLCI -satelliittihavaintoihin. Vuodesta 2017 eteenpäin koostuva päivittäinen levälautta-aineisto.

Prosessointihistoria:  Levälautat on tulkittu Sentinel-3 OLCI-satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu levätulkinnat.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. eotuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Voimassa alkaen 07.07.2017
Viimeksi muokattu 18.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.06.2024