Jyväskylän yliopiston opinnäytetöitä

Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista. Matriisit on koostettu dokumenttikorpuksista, jotka perustuvat 7400:aan Jyväskylän yliopiston digitaalisesta tietovarannosta kerättyyn maisterin ja tohtorin opinnäytetyöhön. Korpukset ovat suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. analytics@csc.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/finna-koulutuskorpukset
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 26.02.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 24.02.2021