Kansalaisen Asiointitilin liittymisohje

Kansalaisen Asiointitilin liittymisohje 0.3.0

Kansalaisen Asiointitili (jäljempänä ”Asiointitili”) on kansalaisten ja viranomaisten sähköisen asioinnin vuorovaikutteinen viestintäkanava ja hallinnollisten asiakirjojen keskitetty sähköinen tiedoksiantopaikka. Asiointitili tarjoaa käyttäjäorganisaatioille mahdollisuuden toimittaa Asiointitilin käyttöönottaneille kansalaisille hallinnollisia asiakirjoja sähköisesti. Lisäksi kansalaiset voivat ottaa yhteyttä viranomaisiin Asiointitilin kautta tunnistettuina ja tietoturvallisesti. Asiointitili tarjoaa yhden yhtenäisen asiakasrajapinnan julkishallinnon ja kansalaisen välille.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto HTML
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Viimeisin päivitys 12. elokuuta 2014
Luotu 12. elokuuta 2014
SHA256 -