Kasvillisuusrakenteet

Velho-järjestelmän Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet -kohdeluokat kuuluvat Rakennerekisterin Päällyste- ja pintarakenteet-tietokokonaisuuden alle. Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet ovat kaksi eri kohdeluokkaa. Pintarakenteet ovat kerrosrakenteisiin välittömästi liittyviä rakenteita, joiden tarkoitus on toimia tilanjakajina tai edistää muilla tavoin liikkumista (reunatuet, muurit, tiemerkinnät, portaat), vastaanottaa kuormituksia vaihtelevissa maastonkohdissa (verhoukset) sekä edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä (kasvillisuusrakenteet). Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021