Kauniaisten kaupungin ostot

Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuodesta 2014 alkaen. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty organisaation toimialan, tulosalueen ja tulosyksiköiden nimitiedoilla. Yksittäiset laskurivitasot esitetään yleensä ilman arvonlisäveroa. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimialoittain, toimittajittain tai tilitasoittain. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella. Kaikkiin avattuihin ostolaskutietoihin on lisätty tieto laskun päivämäärästä.

Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@kauniainen.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.kauniainen.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 22.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.12.2015