Kauniaisten kaupungin tulot ja menot

Kauniaisten kaupungin tulot ja menot tilinpäätöksen mukaisesti sekä talousarviot vuodesta 2012 alkaen.

Kauniaisten kaupungilla ei ole liikelaitoksia eikä kirjanpidossa eriytettyjä taseyksikköjä.

Tarkasteltaessa tietoja on hyvä huomioida kaupungissa vuonna 2013 tehty organisaatiomuutos, jossa varhaiskasvatuksen tulosalue siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen. Virallinen tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu siten, että varhaiskasvatus raportoitiin osana sosiaali- ja terveystointa.

Muuta huomioitavaa on ruoka- ja puhdistuspalvelun sijoittuminen kaupungin yleishallintoon sekä yhdyskuntatoimen alla oleva kaupungin kiinteistöyksikkö, joka huolehtii kaupungin tilojen sisäisestä vuokrauksesta ja ylläpidosta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@kauniainen.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 22.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.09.2013