Tietoaineiston ylläpitäjä tiedottaa: Tietoaineisto julkaistu 1.12.2023

Kaupunkimaisen maanpeitteen suhteellinen pinta-ala Turussa

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on kaupunkimaisen maanpeitteen suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä kunkin pikselin ympärillä. Eri kokoisille alueille on olemassa omat rasteritasonsa, joissa laskenta-alueen laajuus on säteeltään 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 700 m ja 1000 m. Arvo 0 tarkoittaa, ettei kaupunkimaista maanpeitettä ole lainkaan, ja arvo 1 tarkoittaa, että kaupunkimaista maanpeitettä on 100 % esim. viidensadan metrin säteellä olevan alueen pinta-alasta. Aineisto on tuotettu CORINE Land Cover 2018 -aineistosta uudelleenluokittelemalla alkuperäistä aineistoa ilman lämpötilan ja eri maanpeitemuotojen välisten korrelaatioanalyysien tulosten perusteella. Aineiston resoluutio on yleistetty alkuperäisestä 20 metristä 100 metriin. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020-2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES -projektia/-konsortiota.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.utu.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 01.12.2023
Viimeksi muokattu 01.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.12.2023