Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin (Kuningas)

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/bbabd12d-8861-4c9f-8f57-1d4f423cd572/resource/92076407-d2d9-4cef-8fed-e53b79a4c057/download/hallintamalli-1.0.pdf

Tietoaineiston yhteenvedosta

Espoo, Turku ja Vantaa halusivat edistää kuntien integraatioalustan syntymistä kokeiluprojektilla (PoC), jossa laadittiin kuntien integraatioalustan hallintamalli. Hallintamallin toimivuutta testattiin toteuttamalla yhdessä sovittujen, kansallisesti kiinnostavien käyttötapauksien integraatiot erillisessä sidosprojektissa toteutettavalla integraatioalustalla. Projekti rahoitettiin Valtiovarainministeriön myöntämällä avustuksella sekä osallistuvien kuntien oman henkilöstön työpanoksella.

Projekti jakautui selkeästi kahteen osakokonaisuuteen: 1. Hallintamallin laatiminen (Hallintamallia työstettiin neljässä erillisessä työpajassa, jossa oli edustus kaikista mukanaolevista kunnista ja Kuntaliitosta.) 2. Valittujen käyttötapausten integraatioiden toteutus (Käyttötapauksien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että saadaan kokemusta Kansallisen palveluväylän käyttöönotosta ja eri Suomi.fi-palvelujen hyödyntämisestä. Käyttötapauksiksi valikoituivat Suomi.fi asiointivaltuudet / Asiointivaltuudet-kysely varhaiskavatuslomakkeelle sekä YTJ / yritystietojen haku Espoon Toimijarekisteriin. Käyttötapausten integraatiot toteutettiin ja testattiin rinnakkaisprojektissa toteutetulla avoimen koodin Apache Service Mix integraatioalustalla.)

Lähde: Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin (Kuningas)

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
18. huhtikuu, 2017
Luotu
18. huhtikuu, 2017
Muoto
PDF
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Päivittymisväli
None
Katettu ajanjakso
01.01.2017 - 31.12.2017

Tekniset lisätiedot

Nimi
Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin (Kuningas)
clean
upload
SHA256
59776d30333dc87dee8f52b39c6ab83897ccd2439d4dd735d03744d8a87bdd16