Kysy kirjastonhoitajalta

Datamatriisi (test) XMTC-koneoppimismallien koulutukseen (TF-IDF) Voikko-lemmatisointiin perustuen

Datamatriisi XMTC-koneoppimismallien koulutukseen (TF-IDF) Voikko-lemmatisointiin perustuen. Sisältää vain test-alijoukon korpuksesta. Tekstimuotoinen data noudattaa The Extreme Classification Repositoryn käyttämää Bag-of-Words piirretiedostomuotoa (http://manikvarma.org/downloads/XC/XMLRepository.html).

Ensimmäisen rivin muotoilu on:

total_documents number_of_features number_of_labels

Muut rivit esittävät yhden dokumentin per rivi:

label1,label2,...,labelk ft1:ft1_val ft2:ft2_val ft3:ft3_val .. ftd:ftd_val

ts., pilkuin erotettu lista luokista, jota seuraa kaikki nollasta poikkeavat komponentit TF-IDF-vektorista esitettynä pareina component_number:value.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto TXT
Tiedostokoko 416074
Aineiston tila Voimassa
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 21. joulukuuta 2020
Metatieto viimeksi päivitetty 21. joulukuuta 2020
Luotu 21. joulukuuta 2020
SHA256 c9fb56bcdb8c25617a98f295c09312700fb723be1d847b2294f4a49193ad9ad0