Lämpötila- ja suolaisuusluotaukset (CTD) merialueilla

https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=fmi::observations::ctd::multipointcoverage

Tietoaineiston yhteenvedosta

Merialueilla tehdään CTD-luotauksia eli mitataan lämpötila- ja suolaisuusprofiili enintään 3 kertaa kuussa vakiomittauspisteissä. Mitattuihin tai laskennallisiin parametreihin kuuluvat lisäksi veden sähkönjohtokyky, tiheys ja äänennopeus.

Lähde: Lämpötila- ja suolaisuusluotaukset (CTD) merialueilla

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WFS
Sijaintikoordinaattien muoto urn:ogc:def:crs:EPSG
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 30. joulukuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 30. joulukuuta 2023
Luotu 30. joulukuuta 2023
SHA256 -