Lämpötilahavaintoja Turusta (TURCLIM)

TURCLIM on Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimusprojekti, jonka havaintoverkoston muodostavat 75 lämpötila- ja kosteusmittaria. Lämpötilakartat on tuotettu Turun yliopiston maantieteen osaston TURCLIM-säähavaintoverkoston vuosien 2016-2018 lämpötilahavaintojen, korkeusmallin, SLICES-maankäyttöluokituksen, CORINE-maanpeiteluokituksen sekä lineaarisen regressiomallin avulla osana meneillään olevaa monitieteellistä, Suomen Akatemian rahoittamaa HERCULES-hanketta.

Tietoaineisto sisältää kaksi lämpötilakarttaa ja havaintotaulukon. Lämpötilakartat on tuotettu 70 havaintopisteen lämpötilojen perusteella. Ympäristötekijöistä on huomioitu tammikuun kartassa vesialueiden suhteellinen pinta-ala 2 kilometrin säteellä, kaupunkimaisen maankäytön suhteellinen pinta-ala 700 metrin säteellä ja paikan korkeus verrattuna lähimmän 100 metrin keskikorkeuteen. Heinäkuun kartassa on huomioitu vastaavat ympäristötekijät 1,5 kilometrin, 700 metrin ja 200 metrin säteellä. Lämpötilakarttoja on mahdollista tarkastella Lounaistiedon karttapalvelussa, tai ne on mahdollista ladata vektoritiedostoina omalle koneelle erilaisia paikkatietoanalyysejä varten.

Taulukko sisältää vuoden 2009 raaka-aineiston TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektissa kerätyistä lämpötilahavainnoista. Taulukosta löytyvät omilta välilehdiltään havaintopisteiden lämpötilamittaukset ja havaintopisteiden koordinaatit.

Lisätietoja TURCLIM-ilmastoprojektista: https://sites.utu.fi/turclim/

Lisätietoja HERCULES-hankkeesta: https://sites.utu.fi/hercules/

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. juusuo@utu.fi
Viimeksi muokattu 23.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.06.2023