Maanteiden puuvirrat

Maanteiden puuvirrat -karttataso on Väyläviraston Maanteiden puuvirrat -teemakarttaa varten julkaistu karttataso. Tasolla esitetään maanteiden puuvirtoja kuljetusten lukumäärä- ja painoluokittain. Kuljetusten lukumäärätieto sisältää kuormatut ja tyhjät ajoneuvot. Aineisto päivittyy vuosittain, ja sen pohjana on käytetty Digiroadin tielinkkiaineistoa 1/2021. Aineisto on mahdollista visualisoida sekä lukumääräluokan että painoluokan mukaan. Aineisto kattaa koko Suomen. Aineisto ei ole täydellinen: se ei kata kaikkien metsäteollisuusyritysten puuvirtoja (erityisesti sahojen virtoja puuttuu aineistosta) ja osa aineistosta perustuu mallinnukseen (volyymit on reititetty lähtö- ja määräpään välillä lyhintä reittiä käyttäen). Väylävirasto täydentää mielellään aineistoa puuttuvilla tiedoilla. Karttataso on vain katseltavissa. Lisätietoja: Jaakko Mattila, asiakkuusyksikkö, etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 30.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 11.07.2023