Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019 (SHP)

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä aineisto sisältää 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa tuotettua paikkatietoaineistoa kiviaineshuollon tukialueiksi mahdollisesti kelpaavista alueista Varsinais-Suomessa. Aineisto on syntynyt tarkastelemalla kiviaineshuollon edellytyksiä ja esteitä maakunnallisella tasolla, ja se on tarkoitettu tarkemman suunnittelun tueksi. Aineiston syntyprosessi ja hyödyntämismahdollisuudet on kuvattu erillisessä raportissa ”Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa”.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Lähde: Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto SHP
Tiedostokoko 1767425
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 7. elokuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 9. elokuuta 2023
Luotu 7. elokuuta 2023
SHA256 f16f61cd5eb53ed9f7501dd44594e46fc8450d284c1e07cf6ae18f35c9dc8197