MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio


Sito Oy on yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n, Rapalin, Liikenneviraston sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupunkien kanssa perehtynyt vuoden 2017 aikana digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin maaperän rakennettavuustiedon ja siitä johdettavan kustannustiedon hyödyntämisessä. MAKU-digi -hanke sai ympäristöministeriön KIRA-digi-rahoitusta ja sen kokonaisbudjetti oli 175 000 €. Lisätietoa KIRA-digistä saat sivulta: www.kiradigi.fi.

Hankkeen keskeisinä tuloksina tuotettiin mukana olleiden kaupunkien yhteinen näkemys maaperäkartan luokituksista rakennettavuutta varten sekä syntyvästä tietorakenteesta, kun maaperätiedot esitetään hilamallina. Samalla luotiin esitys yhtenäiseksi tavaksi rakennettavuustiedon jäsentämisestä ja esitystavasta. Hanke esittää näiden tulosten vakioimista valtakunnallisiksi käytännöiksi.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys kaavatiedon, erityisesti asemakaavatiedon, koneluettavaksi tietomallirakenteeksi ja selvitettiin sen suhdetta kiinteistötunnukseen ja pysyvään rakennustunnukseen. Työ kaavamallin tietorakenteen vakioimiseksi jatkuu Ympäristöministeriön toimesta ja mm. toisessa Helsingin kaupungin vetämässä Kiradigi-hankkeessa.

Vakioidun maaperä-, rakennettavuus- ja kaavatiedon julkaiseminen standardimuotoisena rajapintana (WFS) avaa mahdolliseksi tiedon monipuolisen hyödyntämisen ja jalostamisen erilaisiksi julkisia ja yksityisiä toimijoita hyödyttäviksi tietopalveluiksi, joiden tuottama yhteiskunnallinen lisäarvo on merkittävä:

• Kaavoituksen ja infrasuunnittelun kustannuksiin tulee lisää ennakoitavuutta,

• Pohjarakentamisen kustannuksissa saavutetaan huomattavia säästöjä,

• Rakennetun ympäristön elinkaarikustannukset pienenevät,

• Työaikaa ja resursseja säästyy,

• Suunnittelu helpottuu,

• Virheet ja kustannukset pienenevät,

• Päätöksenteko nopeutuu ja paranee,

• Ympäristö- ja ilmastovaikutukset pienenevät ja

• Pohjarakentamisen materiaalintarve vähenee.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. www.makudigi.fi/
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Sitowise
Ylläpitäjän sähköpostiosoite janika.lankinen@sitowise.com
Ylläpitäjän verkkosivu
comments powered by Disqus