Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

2019 (Esri Shape)

Tietoaineiston yhteenvedosta

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) on ylittynyt tai on ollut vaarassa ylittyä.

Vuonna 2022 arvioitiin, että typpidioksidin vuosiraja-arvo ei enää ylity eikä ole vaarassa ylittyä pääkaupunkiseudulla, minkä vuoksi uutta vuosikohtaista aineistoa ei julkaista.

Ylitysalue arvioitiin ja päivitettiin vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Arviointia ei tehty vain kyseisen vuoden mittaustulosten perusteella, vaan arviointiin vaikutti myös edellisvuosien mittaustulokset sekä sääolosuhteet.

Aineisto on paikkatietomuotoista avointa dataa (shp sekä WMS-rajapinta). Se on ladattavissa karttapalvelusta kartta.hsy.fi (kohta ”Latauskori”) ja näiltä sivuilta shape-tiedostona.

Rajapinnan kautta tiedot on saatavissa vuodesta 2004 alkaen.

Typpidioksidipitoisuuksiin ja raja-arvon ylittymiseen vaikuttavat liikenteen päästöt sekä alueen tuulettuvuus. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat korkeampia kaduilla, joita reunustavat korkeat ja yhtenäiset rakennukset. Tällaisilla alueilla ilmansaasteiden laimeneminen on heikompaa.

Lue lisää liikenteen vaikutuksesta ilmanlaatuun sekä toimenpiteistä ilmanlaadun parantamiseksi.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: No2_ylitysalueet_VVVV

Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -ominaisuustiedot

  • katu: kadun nimi
  • raja_arvo: kertoo, ylittyykö NO2 vuosiraja-arvo kyseisellä alueella tai onko se vaarassa ylittyä
  • arviovuosi: ylitysalueen arviointivuosi

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Lähde: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto SHP
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 28. heinäkuuta 2020
Metatieto viimeksi päivitetty 13. syyskuuta 2022
Luotu 28. heinäkuuta 2020
SHA256 -