Pääkaupunkiseudun väestöennuste alueittain

Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Vuosien 2019-2034 ennusteeseen asti väkiluvun tilastointipäivämäärä oli 1.1.

Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet ovat kaupunkien itsensä laatimat. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen laatima.

Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu (solun arvona kaksi pistettä). Jos tällaisia alueita on tilastoalueella vain yksi, alueen väestö on laskettu yhteen naapurialueen kanssa.

Jos solun arvona on yksi piste, tarkoittaa se sitä että kyseessä olevaa aluetta ei ole ollut mukana piirijakojärjestelmässä kyseisenä tarkasteluvuonna.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 05.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 24.08.2011