Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet. Aineisto sisältää Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajakotitalouksien lukumäärän mm. kotitaloustyypin mukaan. Aineistossa on tiedot vuodesta 2017 alkaen sekä kuukausi- että vuositasolla.

Saajakotitaloudeksi lasketaan sellainen perustoimeentulotukilain perhekäsitteen mukainen kotitalous, jolle on tarkastelujaksolla maksettu nollaa suurempi maksu. Kotitalous pysyy samana niin kauan kuin tuen hakija ja mahdollinen puoliso pysyvät samoina.

Kotitaloustyypin lisäksi aineistossa on eroteltu omiksi alaluokikseen ne kotitaloudet, joissa hakija tai puoliso on alle 25-vuotias, ja muut kotitaloudet.

Aineiston aluetieto perustuu saajakotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan (ns. tilastokunta). Vuosikertymätasolla kotitalous lasketaan kaikkiin sen tilastokuntiin kertymäjakson aikana. Koko maan tasolla kukin kotitalous on kuitenkin summattu aineistoon vain kerran.

Vuosikertymätason aineistossa kotitalouden kotitaloustyyppi ja alle 25-vuotias hakija tai puoliso on huomioitu vain viimeisimmän kertymäjaksoon sisältyvän maksun mukaisina.

Mikäli aineisto on jaettu useampaan csv-tiedostoon, uusimmat päivittyvät tiedot löytyvät data.csv-tiedostosta. Muissa tiedostoissa tiedoston nimi kertoo mitkä vuodet kyseinen aineisto kattaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.03.2023

Anna palautetta

comments powered by Disqus