Perustoimeentulotuen saajat

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin 'Perustoimeentulotuen saajat'. Aineistossa on Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajien lukumäärä kunnittain ja ikäryhmittäin. Aineistossa on sekä vuosi- että kuukausitason summat vuodesta 2017 alkaen kuntakohtaisesti sekä vuosikertymät vuodesta 2017 koko maan osalta.

Saajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka kotitaloudelle on tarkastelujaksolla maksettu perustoimeentulotukea. Saajien osuus väestöstä alueittain ja ikäryhmittäin on laskettu Kelan väestötietojen perusteella. Saajan ikä ja sukupuoli ovat tarkastelujakson lopun mukaiset.

Aluetieto perustuu saajan kotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan. Vuosikertymätiedoissa saaja on kaikissa eri kuukausien oleskelukunnissa.

Lähde: Perustoimeentulotuen saajat

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 31644
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2024
Luotu 15. helmikuuta 2022
SHA256 6120c2f18c0a44613aaf59cf2a519f80239c9835d87cb5bc300e17eda03d68ae