Pohjois-Savon hyvinvointialueen ostolaskudata 2023

Pohjois-Savon hyvinvointialue avaa ostolaskudatansa avoindata.fi -palvelussa. Uusin data julkaistaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Datasta on poistettu maksetut avustukset, palvelusetelihankinnat, sekä henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan hyvinvointialueen talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman DocId-arvon sisältävät rivit yhteen.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Pohjois-Savon hyvinvointialue
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. pshvatalous@pshyvinvointialue.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://pshyvinvointialue.fi/
Voimassa alkaen 01.04.2024
Viimeksi muokattu 08.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 08.06.2024