Portaalit

Velho-järjestelmän Portaalit-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Portaalit-kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Portaalit ovat ajoradan yläpuolelle ulottuvia pylväsrakenteita, joiden avulla kannatetaan opastustauluja, muita liikennemerkkejä, liikennevaloja ja valaisimia. Tievelhossa hallitaan portaalien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021