Portaat

Velho-järjestelmän Portaat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Portaat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 517 Portaat. Portaat ovat paikalla valettavia tai elementtirakenteisia tasonvaihtorakenteita. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien portaiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Kohdeluokassa hallitaan teiden varsilla sekä siltojen yhteydessä olevien portaiden tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021