Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Tietoaineiston yhteenvedosta

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä, korkeuskäyriä ja TIN-malli. Pulmankijoen uoma muutaman sadan metrin levyisenä kaistaleena kuusi kilometriä Pulmankijärveltä ylävirtaan. Aineisto on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Lindvall, V. Pulmankijoen virtausolosuhteet – hydraulinen mallinnus ja sen verifiointi kenttätutkimuksin.

Korkeuspisteaineisto on luotu RTK-GPS -pisteistä, käyräaineisto korkeuspisteistä ja PerusCD:n korkeuskäyristä ja TIN-malli tarkennetuista korkeuskäyristä. Korkeuspisteiden sijaintitiedon tarkkuus on 5 – 10cm, korkeuskäyrien ja TIN-mallin 20 – 50 cm. Huomioitava, että uoma muuttuu koko ajan.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Lähde: Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto SHP
Tiedostokoko 132723
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 4. elokuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 4. elokuuta 2023
Luotu 4. elokuuta 2023
SHA256 1cbacb34d9349b461a5fc2024c1b8ee9723da8749229bb4fb6555b40cf5255d0