Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

data_2023.csv

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 1986 alkaen.

Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Korvattavia sairaanhoidon kustannuksia olivat 31.12.2022 saakka korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset, kustannukset avosairaanhoitopalvelujen käytöstä ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset.

1.1.2023 alkaen korvattavia sairaanhoidon kustannuksia ovat:

• korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset

• yksityislääkärien vastaanottokäynnit

• yksityishammaslääkärin palvelut

• suuhygienistin palvelut

• yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, jotka koskevat mielenterveyden ja suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri

• suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät toimenpiteet

• erikoishammasteknikon yksityisessä sairaanhoidossa tekemät protetiikan kliinisen työn toimenpiteet rintamaveteraaneille sekä tekniset työt

• mielenterveyden hoitoon liittyvät psykiatrian erikoislääkärin tai lääkärin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät toimenpiteet

• psykologin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät tutkimukset

• lääkärin tai psykiatrian erikoislääkärin yksityisessä sairaanhoidossa antama psykoterapia

• yksityiseen sairaanhoitoon tehdyt matkat, jos annettu hoito on Kela-korvattavaa

• hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä tehdyt matkat sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon

• koronatutkimukset ja koronarokotus 30.6.2023 asti.

Aineisto sisältää tietoa sairaanhoitokorvauksia saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen sairaanhoitokustannusten ja niistä maksettujen sairaanhoitokorvausten euromääristä sekä lääkärissäkäyntien, hammashoitokäyntien, tutkimuksen ja hoidon sekä matkojen lukumääristä.

Lääkärissäkäyntien lukumääriin sisältyvät myös lääkärin lausuntojen ja lääkemääräysuusintojen lukumäärät. Tutkimuksessa ja hoidossa lääkärin samalla kertaa määräämät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ovat yksi omavastuukerta. Fysioterapian hoitomääräys on yksi omavastuukerta.

Lisäksi aineistossa on tiedot korvattujen lääketoimitusten lukumääristä. Lääketoimitus tarkoittaa apteekista yhdellä kertaa toimitettua yhden lääkevalmisteen erää. Vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi määrätty lääkemääräys kirjautuu tilastoon useana toimituksena, koska sairausvakuutuksesta korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden lääkkeet.

Aineistossa on tietoa vain sellaisista lääketoimituksista, jotka on korvattu apteekin välityksellä tai jälkikäteen.

Aluetieto perustuu henkilön vakinaiseen asuinkuntaan tilastojakson lopussa tai kuolinpäivänä, mikäli henkilö kuoli tilastojakson aikana. Aluejaotusvuosi on tilastojakson lopun mukainen. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona.

Lähde: Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Esikatselu

Upota

Data-aineiston esikatselunäkymä ei ole tällä hetkellä saatavilla Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa.

Lataa aineistolinkki

Lisätietoja

Muoto CSV
Tiedostokoko 94322128
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 16. heinäkuuta 2024
Luotu 2. kesäkuuta 2023
SHA256 d115bfba69a34530831727f2f2b21ca6cc1b5a7f9004aeaf7418c505e09bf299