Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 2020- ja Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 1993-2019.

Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2004 alkaen ja kuukausitasolla vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Aineisto sisältää seuraavat etuudet: sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha. YEL-päivärahaa on maksettu vuodesta 2006 ja osasairauspäivärahaa vuodesta 2007 alkaen.

Tietoja on etuuksia saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Alkaneiden kausien lukumäärä on saatavilla vuodesta 2020. Tietoja on maksetun etuuden, sairauspääryhmän sekä saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan.

Aineisto on muodostettu etuuden maksuajankohdan mukaan.

Lähde: Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 48028
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 15. heinäkuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 15. heinäkuuta 2024
Luotu 6. toukokuuta 2024
SHA256 f2aeac54c17bacf04dbbfdb89e166eda1f7aa589e0aa8568451872e49321161d