Genomförandeplan för SAPA-plattformen för åren 2020–2022-public

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/3a56fe07-8bf3-406d-8195-331d5d36ad82/resource/00b6c358-b5bd-4bef-af73-caab4cc5a07c/download/genomforandeplan-for-sapa-plattformen-for-aren-20202022-public.pdf

Det här dokumentet beskriver genomförandeplanen för SAPA-projektets faser åren 2020–2022. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy för genomförandet av SAPA-plattformen. Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra datasystem.

Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens beslut. I den första fasen av genomförandeprojektet för SAPA-plattformen genomfördes funktionerna för behandling och tillhandahållande avseende mottagande av digitaliserat material från mottagningsgränssnittet från Riksarkivets system, vilket gör det möjligt att ta i bruk SAPA-plattformen i Riksarkivets funktioner för massdigitalisering och retroaktiv digitalisering. Införandet av den första fasen har gjorts i steg vid Riksarkivet. Våren 2020 togs SAPA-plattformen i bruk för digitaliseringsprocessen av material som redan överförts till Riksarkivet. Avsikten är att ta i bruk SAPA-plattformen för massdigitalisering under hösten 2020.

I det här dokumentet beskrivs genomförandeplanen för SAPA-plattformen i fyra faser. Den första fasen har redan genomförts och resultaten från den beskrivs. För de följande faserna beskrivs innehållet, tidsplanerna, eftersträvade resultat samt vad respektive fas möjliggör i SAPA-tjänsten.

Mer information: kaisa.rihu@arkisto.fi (Riksarkivet), reko.etelavuori@arkisto.fi (Riksarkivet), mikko.laukkanen@csc.fi (CSC)

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
13. tammikuu, 2021
Luotu
13. tammikuu, 2021
Muoto
PDF
Lisenssi
Lisenssiä ei ole määritelty

Tekniset lisätiedot

Nimi
Genomförandeplan för SAPA-plattformen för åren 2020–2022-public
Tiedostokoko
646503
Aineiston tila
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
f5a34d3a1b6203e5a5ac04ef4119d722b2b0306d9a2651c3d4a83bebcd343ac9