Satelliittikuvamosaiikki (Image2006)


Suomen IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki on tuotettu SYKEssä osana EU:n IMAGE2006 hanketta, jossa on tuotettu koko Länsi- ja Keski-Euroopan kattava digitaalinen satelliittikuvakartta. Aineisto on koottu IRS P6 ja SPOT-4 satelliittikuvista, jotka on kuvattu vuosina 2005 ja 2006 pääasiassa heinä-elokuussa. Yksittäiset satelliittikuvat on orto-oikaistu kansallisiin karttaprojektioihin, jonka jälkeen kuvat on mosaikoitu yhtenäiseksi satellittikuvamosaiikiksi.

Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaiset eri sävyinä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Kuvausajankohta vuosina 2005-2007.

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2006_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott(9088) http://www.euromap.de/products/prod_003.html http://spot4.cnes.fr/spot4_gb/index.htm

CLC2006-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki koostuu 47 IRS P6 satelliittikuvasta ja 36 SPOT 4/5 satelliittikuvasta. Kuvat on vastaanotettu vuosina 2005 ja 2006. Yksittäisille satelliittikuville tehtiin ensin geometrinen korjaus Ruotsin Metriassa. Tämän jälkeen kuville suoritettiin SYKEssä radiometrinen kalibrointi, eli ilmakehäkorjaus sekä Lapissa myös topografian vaikutusta korjattiin. Lisäksi kuvista leikattiin pilviset kohdat pois. Näin muokatuista satelliittikuvista muodostettiin kuvamosaiikki, joka kattaa koko Suomen muutamia yksittäisiä aukkopaikkoja lukuun ottamatta. Paikkatietojen latauspalvelussa kuva on pilkottuna osiin tiedostokoon hallitsemiseksi.

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Based on material:CNES 2006, Distribution pot Image S.A., France, all rights reser-ved; Based on material ANTRIX Corporation Limited 2005-2006, Distribution by Euromap GmbH, Germany all, rights reserved. Kansallinen jatkoprosessointi ja mosaikointi SYKEssä, lähde: SYKE, CNES, ANTRIX

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite gistuki.syke@ymparisto.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus