Spontaanin palautteen kansalliset määritykset

Spontaanin palautteen kansalliset määritykset sisältävät konseptikuvauksen ja kansallisen tason vaatimukset ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan spontaanin palautemallin luomiseen. Toimintamalli on rakennettu toimialariippumattomaksi. HyvisSADe-yhteistyöprojektissa toteutettiin määrittelyn lokalisointi ja määrittelyjen pilotointi. Yhteistyössä kansallisen määrittelyn ja Hyviksen tekemän työn sekä käytännön kokemusten tuloksena kansalliseen levitykseen valmistui yleinen toimintamalli-ohjeistus, jota muut organisaatiot voivat käyttää mallina spontaanin palautteen keruuta ja käsittelyä kehittäessään.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. minna.lindqvist@thl.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/spontaani-palaute?p_p_id=56_INSTANCE_dBI4l8nyV0vb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2-2-1&p_p_col_count=1
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.02.2016