Spontaanin palautteen kansalliset määritykset

Spontaanin palautteen kansalliset määritykset sisältävät konseptikuvauksen ja kansallisen tason vaatimukset ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan spontaanin palautemallin luomiseen. Toimintamalli on rakennettu toimialariippumattomaksi. HyvisSADe-yhteistyöprojektissa toteutettiin määrittelyn lokalisointi ja määrittelyjen pilotointi. Yhteistyössä kansallisen määrittelyn ja Hyviksen tekemän työn sekä käytännön kokemusten tuloksena kansalliseen levitykseen valmistui yleinen toimintamalli-ohjeistus, jota muut organisaatiot voivat käyttää mallina spontaanin palautteen keruuta ja käsittelyä kehittäessään.

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Den ansvarigas e-post
  1. minna.lindqvist@thl.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/spontaani-palaute?p_p_id=56_INSTANCE_dBI4l8nyV0vb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2-2-1&p_p_col_count=1
Last modified 15.01.2018
Visa ändringslogg
Created on 01.02.2016

Give feedback

comments powered by Disqus