Talvihoitoluokka

Velho-järjestelmän Talvihoitoluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Talvihoitoluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 132 Talvihoitoluokka. Talvihoitoluokka määritellään ottaen huomioon tien liikennemäärä (KVL), raskaan liikenteen määrä (KVLrask) ja yhdistelmäajoneuvojen määrä (KVLyhd), sekä toiminnallinen luokka. Hoitoluokkaa Ib / Ic valittaessa on huomioitava, onko tie kesto- vai kevytpäällysteinen sekä ilmasto. Hoitoluokan määräytymisestä on ohjeet talvihoidon toimintalinjoissa. Pyrkimyksenä on yhtenäinen hoitoluokitus, jossa hoitoluokka ei vaihdu liian tiheästi. Ramppien hoitoluokka määräytyy päätien mukaan paitsi hoitoluokassa Ise, jossa rampin hoitoluokka on pääsääntöisesti Is. Palvelualueilla, huoltoaukoilla yms. käytetään hoitoluokkia 11-13. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021