Tekoäly ja rakennusten ennakoiva kunnossapito


Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta otti vuonna 2018 osaa KIRA-digi 2018 -hankkeeseen, jonka tuloksena syntyi tämä suomenkielinen PDF-muotoinen raportti koskien tekoälyä rakennus- ja kiinteistöalalla. Raportin tarkoituksena oli tarkastella tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia rakennusten ennakoivassa kunnossapidossa. Korjausrakentamisen kustannusten noustessa paras ratkaisu rakennusten kunnon ylläpitämiseksi olisi tulevien vaurioiden laadun ja ilmaantumisajankohdan ennakoiminen. Älykkäiden rakennusten lisääntyessä sensoridatan määrä tulee kasvamaan ja tekoälyä tullaan entisestään tarvitsemaan oleellisimman tiedon etsimisessä, hallinnoinnissa ja käytössä. Tämä raportti on julkaistu osana KIRA-digi 2018 -hanketta, joka oli eräs hallituksen kärkihanke.

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63570
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Antti Kariluoto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite antti.j.e.kariluoto@student.jyu.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
comments powered by Disqus