Tienvarsimainokset

Velho-järjestelmän Tienvarsimainokset -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainokset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta tai muuta sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjän nähtäväksi (pois lukien viralliset liikennemerkit). Kohdeluokkaan kirjataan vain fyysiset tienvarsimainokset, mainoksiin liittyvät luvat ylläpidetään omassa kohdeluokassaan rajoitukset ja päätökset tietokokonaisuudessa. Tievelhossa hallitaan tienvarsimainoksien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 23.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus