Toiminnallinen luokka

Velho-järjestelmän Toiminnallinen luokka -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Toiminnallinen luokka -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130 Toiminnallinen luokka -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisterin TL 130 tieto: "Tierekisteriin viedään sekä vallitsevan tilanteen että kulloinkin voimassaolevan tieverkon runkosuunnitelman mukainen toiminnallinen tieluokitus. Tierekisterissä olevaa ns. nykyistä tieluokkaa muutetaan sekä uusia teitä luokitellaan sitä mukaan kuin runkosuunnitelma toteutuu. Kadun tieluokka on sama kuin sen jatkeena olevan tielinkin. Tierekisteriin erikseen otetut ns. Yleisten teiden verkkoa täydentävät kadut luokitellaan seututeiksi, koska niiden avulla saadaan valta-, kanta- ja seututeiden muodostama verkko aukottomaksi."

Toiminnallinen luokka: 1= valtatie 2= kantatie 3= seututie 4= yhdystie 9= ei tietoa

Tuleva toiminnallinen luokka: 1= valtatie 2= kantatie 3= seututie 4= yhdystie 5= yksityistie 9= ei tietoa

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 10.03.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus