Turun ja Kaarinan asemakaavan kaavamääräysviivat

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle.

Sisältö:

Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kaavamääräystä kuvaava viivamainen kohde. Tyyppi on jokin seuraavista: Ajoneuvoliittymä, Suojeltava puu, Rakennus rakennettava kiinni, Uloskäynti rakennuksesta, Kattokaltevuus, Maanpinnan korkeus, Vesikaton ylin korkeus, Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeus, Julkisivun enimmäiskorkeus, Rakennuksen rakenteiden ja laitteiden ylin korkeus, Säilytettävä puu, Muu

Julkaistu taso:

  • akaava:KaavamaaraysViiva (KuntaGML)

Lisätiedot:

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turku
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://data.turku.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 18.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.11.2021