Turun kaupungin ostot

Aineisto sisältää Turun kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot ajalta 1.6.2021-31.12.2021 ja 1.1.2022-31.12.2022. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta. Tiedot on poimittu kaupungin tietovarastosta ja aineistoa on täydennetty YTR:stä suomalaisten yritysten tiedoilla.

Tiedot päivitetään vuosittain XLXS ja CSV-tiedostoina tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

20.6.2023 lisätty vuoden 2022 tiedot.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turku
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@turku.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.turku.fi/avoindata
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 20.06.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 14.06.2022