Valtioneuvoston päätösasiakirjat, rakenteisten asiakirjojen kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittely Kohdearkkitehtuuri on laadittu v. 2017 Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelleessa esiselvitysprojektissa (VNK003:00/2017, VNK003:00/2017) esiselvitysraportin liitteeksi ja se kuvaa valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittelyn tavoitetilan 2-4 vuoden kuluttua. Valtioneuvoston päätösasiakirjoilla tarkoitetaan tässä työssä valtiopäiväasiakirjoissa tai säädöskokoelmassa julkaistavia asiakirjoja:

  • Hallituksen esitys

  • Vahvistettava laki

  • Valtioneuvoston asetus

  • Tasavallan presidentin asetus

  • Ministeriön asetus

  • Valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä, sidonnaisuudet).

Kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen arkkitehtuuriperiaatteet, rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuurityön aikana esille tulleet keskeiset vaatimukset ja tavoitteet, sidosryhmät, palvelut, prosessit, roolit, käsitemallin, päätietoryhmät, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät.

Tavoitetila kattaa 12 ministeriön rakenteisten asiakirjojen käsittelyn. Siinä ei käsitellä erityissuojattavien tietoaineistojen hallintaa, vaan ainoastaan julkisten ja kansallista suojaustasoa IV olevien tietojen käsittelyä. Valtioneuvoston asiakirjojen laadintaan osallistuu noin 1800 henkilöä. Kohdearkkitehtuuria ei ole ulotettu koskemaan ministeriöiden hallinnonaloja, mutta työssä on tuotu esille tarve mahdollistaa ministeriöiden yhteinen asiakirjavalmistelu hallinnonalojensa kanssa.

Aineisto sisältää esiselvitysraportin, kohdearkkitehtuurikuvauksen ja liitteet.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtioneuvoston kanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. ulla.kaipainen@gov.fi
  2. ulla.kaipainen@gov.fi
Viimeksi muokattu 29.03.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.10.2017