Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 2022- ja Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat 2006-2021.

Aineisto sisältää tietoa vanhempainpäivärahoja saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Tietoja on sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Vuonna 2022 perhevapaauudistus toi muutoksia vanhempainpäivärahoihin. Uuden lain mukaiset etuudet ovat raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Niitä maksetaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vanhan lain (SVL 1224/2004) mukaiset etuudet olivat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Näitä etuuksia voidaan maksaa vuoden 2024 loppuun asti perheille, joilla vanhempainpäiväraha alkoi ennen uudistuksen voimaantuloa.

Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 2006 alkaen. Vuodesta 2022 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Lähde: Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 45378
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 16. marraskuuta 2023
Luotu 27. kesäkuuta 2023
SHA256 d1ff204843cbd80a0a79c97f88b966bb9b532fe3f1da085ee399f3f7e6aa072b