Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet

Opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät Vipunen palvelussa

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vuosien 2012-2017 aineistoissa on koulutusaloittain tietoa opiskelijoista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa ops-perusteisessa koulutuksessa, aikuisten näyttötutkintoon (perustutkinto) valmistavassa koulutuksessa sekä opiskelijatyövuosista oppisopimuskoulutuksessa. Koska koulutusaloja ei enää ole, vuosien 2018-2021 tiedot ovat ainoastaan yhteensä-tasolla.

Vuodesta 2022 eteenpäin dataa ei enää päivitetä Excel-tiedostoina, vaan tiedot on saatavissa Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta. Varian tiedot saa suodattamalla: avaa alla oleva Excel ja valitse oppilaitokseksi Vantaan Ammattiopisto Varia.

Lähde: Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSB
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 11. syyskuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 27. syyskuuta 2023
Luotu 11. syyskuuta 2023
SHA256 -