2010-2015

URL: http://datastore.hri.fi/Vantaa/talous/Vantaa_tulot_ja_menot_2010_2015.xlsx

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Vantaan kaupungin tulot ja menot ko. vuosien tilinpäätösten ja talousarvioiden käyttösuunnitelmien mukaan. Aineisto sisältää itse kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen käyttösuunnitelma- ja toteumatiedot.

Kaikki-välilehdellä näkyy, kuinka tulosyksiköt (sarake B) on kytketty tulosyksikköryhmiin (sarake D), tulosalueisiin (sarake F), toimialoihin (sarake H) ja yrityksiin (sarake J). Lisäksi tällä välilehdellä näkyvät tilien (sarake L) kytkennät eri tiliryhmiin (sarake M). Tietoja voidaan tarkastella tulosyksikkö- ja tilitasolle asti.

Toimialoittain-välilehdellä näkyvät pivot-taulukossa tilinpäätökset ja käyttösuunnitelmat toimialoittain. Tietoja voidaan tarkastella tiliryhmittäin.

Yrityksittäin-välilehdellä näkyvät pivot-taulukossa tilinpäätökset ja käyttösuunnitelmat yrityksittäin. Tietoja voidaan tarkastella tiliryhmittäin.

Tuplaklikkaamalla summatason arvoa pivot-taulukon päällä pääsee tarkastelemaan tulosyksikkötasoista tietoa. Sama tieto on myös Kaikki-välilehdellä, mutta kaikkien muiden tulosyksiköiden joukossa. Aineistot aukeavat Excel2007:llä ja sitä uudemmilla versioilla.

Lähde: Vantaan kaupungin tulot ja menot

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
7. toukokuu, 2014
Luotu
7. toukokuu, 2014
Muoto
XLSX
Lisenssi
CC-BY-4.0
Ajallinen mittausväli
None
Katettu ajanjakso
01.01.2010 - 01.01.2010

Tekniset lisätiedot

Nimi
2010-2015
Tiedostokoko
29820000
Sijaintikoordinaattien muoto
Alkuajankohta
01.01.2010
Loppuajankohta
01.01.2010
SHA256
-