Vantaan kaupunginkirjaston palvelut

Tiedostoissa on omilla välilehdillään Vantaan kaupunginkirjaston palvelutarjontaan liittyviä tilastoja.

Tietojen tilastointi muuttui vuonna 2018. Asiakkaille järjestetyt koulutus- ja muut tapahtumat tilastoitiin, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin, joten tilastot ovat eri tiedostossa kuin aiempien vuosien palvelutarjonnan tilastot.

2007-2017

Tilastossa Asiakas- ja pelitietokoneiden käyttö ovat Vantaan kaupunginkirjaston asiakas- ja pelitietokoneiden käyttökertojen lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Asiakastietokoneet on tarkoitettu tiedonhakuun kirjastotietokannasta sekä internetin ja erilaisten ohjelmistojen käyttöön. Pelikoneet on tarkoitettu lasten romppupelien pelaamiseen.

Tilastossa Tietotekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastus ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien tietotekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastustilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Vuosina 2007–2010 tilastoitiin ryhmien ja kurssien sekä niihin osallistuneiden lukumäärät. Vuosina 2011–2012 tilastoitiin edellisten lisäksi henkilökohtaisten opastuskertojen lukumäärät. Vuosina 2013-2014 tilastoitiin erikseen suomen-, ruotsin-, englannin-, venäjän- ja muunkielisten ryhmien, kurssien ja henkilökohtaisten opastusten sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät.

Tilastossa Kirjavinkkaus ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien kirjavinkkaustapahtumien ja niihin osallistuneiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Nuorten nettipajat ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien nuorten nettipajojen ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2010 lähtien.

Tilastossa Satutunnit ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien suomen- tai ruotsinkielisten ja vieraskielisten satutuntien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastus ovat Vantaan kaupunginkirjaston aikuisille, esikoululaisille, koululaisille ja opiskelijoille järjestämien tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastustilaisuuksien sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Muut yleisötapahtumat ja vierailut ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien yleisötapahtumien ja kirjastovierailujen sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Lukuihin eivät sisälly kirjavinkkaukset, satutunnit, nuorten nettipajat eivätkä kirjastonkäytön, tietotekniikan perusvalmiuksien tai verkkoasioinnin ryhmät, kurssit ja opastukset, joista on omat tilastonsa.

Mikkolan kirjasto lakkautettiin 1.6.2013 ja Katriinan sairaalan potilaskirjasto lakkautettiin 10.9.2014.

2018-2020

Tilastossa Koulutus on Vantaan kaupunginkirjaston asiakkailleen järjestämien koulutustilaisuuksien aihepiirit, lukumäärät, yhteiskestot ja osallistujamäärät toimipaikoittain.

Tilastossa Tapahtumat on Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien tapahtumien ja näyttelyiden aihepiirit, kielet, pääjärjestäjät, tilat, lukumäärät ja osallistujamäärät toimipaikoittain.

Data-aineistot (2)

 • XLSX
  2018-2019

  Tilastossa Koulutus on Vantaan kaupunginkirjaston asiakkailleen järjestämien...

 • XLSX
  2007-2017

  Tilastossa Asiakas- ja pelitietokoneiden käyttö ovat Vantaan...

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kirjasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.vantaa.fi/#Kirjasto
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 17.06.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.02.2014

Anna palautetta

comments powered by Disqus