Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan

Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille.

Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti.

Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja Vantaan väestöennuste 2022 -julkaisusta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.vantaa.fi/tilastot
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Vantaan_v%C3%A4est%C3%B6ennuste_2022.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 03.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 03.06.2010

Anna palautetta

comments powered by Disqus