Väyläviraston asiakirjat kartalla

Väyläviraston hankkeisiin liittyviä dokumentteja on julkaistu Doriassa, josta löytyy Väyläviraston julkaisuarkisto. Julkaisuarkistossa on muun muassa hankkeiden yleissuunnitelmia sekä selvityksiä, joissa käsitellään hankkeiden vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön. Näille julkaisuille on luotu geometria ja näin ollen aineistoja voi tarkastella myös kartalla. Esimerkiksi yksittäistä rautatieliikennepaikkaa koskevalle selvitykselle on annettu pistemäinen geometria ja rataväliä koskevalle selvitykselle viivamainen sijainti. Asiakirjat on jaettu kolmelle eri karttatasolle siten, että rataverkolla, tieverkolla ja vesiväylillä on kaikilla oma karttatasonsa. Karttatasot löytyvät Väyläviraston Suomen Väylät -palvelusta sekä Väyläviraston avoimista rajapinnoista. Väyläviraston julkaisuarkisto löytyy seuraavasta linkistä: https://www.doria.fi/handle/10024/165333

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 13.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.10.2023