Löytyi 1 299 tietoaineistoa

Tietoaineisto: Avoin data
 • Tukes-avoindatajulkaisut

  0 kommenttia
  Tukes-avoindatajulkaisut
 • Nimistö

  0 kommenttia
  Nimistö koostuu paikannimi- ja karttanimituotteista. Paikannimet sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja sen asemasta paikan sijaintikunnassa sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit....
 • Valaistus (tierekisterin tietolaji 167)

  0 kommenttia
  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa valaisimet ovat suurin välimatkoin ja heikkotehoisia. Nämäkin osuudet on huomioitava, mikäli valaisimet liittyvät samaan kokonaisuuteen. Valaistuksen tieosoitteet...
 • Tieluokat (tierekisterin tietolaji 130)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä vallitsevan tilanteen että kulloinkin voimassaolevan tieverkon runkosuunnitelman mukainen toiminnallinen tieluokitus. Tierekisterissä olevaa ns. nykyistä tieluokkaa muutetaan sekä uusia teitä luokitellaan sitä mukaan kuin runkosuunnitelma toteutuu. Kadun tieluokka on sama kuin sen jatkeena olevan tielinkin....
 • Tien päällyste (tierekisterin tietolaji 137)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liitty yleensä myös jonkinasteinen rakenteenparantaminen. Kuvaustekniikka perustuu: PÄÄLLUOK 1 = betoni, 2 = kivi, 10 = kovat asfalttibetonit, 20 = pehmeät asfalttibetonit, 30 = soratien...
 • Talvinopeusrajoitus (tierekisterin tietolaji 169)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Piirit kirjaavat talvinopeusrajoitustiedot päätösten mukaisesti toimistotyönä. Nopeusrajoitukset viedään pitkinä osuuksina, huomioimatta tiekohtaisiin rajoituksiin sisältyvää lyhyttä, tien yleistä rajoitustasoa alempaa rajoitusta (pistekohtaiset rajoitukset, porrastukset jne.). Kuvaustekniikka perustuu: TALVINOP Rajoituksen arvo (km/h)
 • Helsingin asemakaava 1838

  0 kommenttia
  Claes Wilhelm Gyldén (1802-1872) julkaisi kaikkien Suomen 31 kaupungin asemakaavat. Hänen karttansa ovat ensimmäinen yhtenäinen kaupunkikartoitus. Asemakaavojen ohella kartoissa on esitetty kaupunkien sijainti pienimittakaavaisemmassa kartassa, kaupunginosat tai korttelit sekä julkiset rakennukset. Kartat ovat ruotsinkielisiä. Niistä on näköispainos vuodelta 1983. Aineiston koordinaatisto on...
 • Helsingin asemakaava 1820

  0 kommenttia
  Johan Albrecht Ehrenströmin (1762-1847) laatima asemakaava vahvistettiin vuonna 1820. Ehrenström halusi luoda suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi kohonneesta Helsingistä edustavan leveine katuineen ja avarine aukioineen. Esplanadin puisto erotti Vironniemen kivikaupungin Uudenmaan esikaupungista. Saksalainen C. L. Engel suunnitteli rakennukset Senaatintorin ympäristön monumentaalikeskustaan....
 • Helsingin asemakaava 1878

  0 kommenttia
  Kaupungininsinööri Claes Kjerrströmin laatima erittäin tarkka kartta vuodelta 1878 palkittiin Pariisin maailmannäyttelyssä. Tonttijako ja rakennusalat. Oikealla alhaalla kaupunginosat eri väreillä ja kortteleiden nimet. Kartta kuvaa puukaupunkia ennen kivitalojen laajempaa rakentamista. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.
 • Suomessa saatavilla olevien julkisten palvelujen hakemisto

  0 kommenttia
  Suomi.fi-Palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvän organisaation tiedoista. Palvelutietovarannon tietomallissa palvelut ja asiointikanavat kytketään aiheluokitusten lisäksi kohderyhmiin ja elämäntilanteisiin, jotta palvelutieto ei olisi yksinomaan rakenteista vaan jo...
  Avoin data json/rest 
 • Oulun kaupungin ilmakuvat ja opaskartta

  0 kommenttia
  Ilmakuvia Oulun kaupungista. Kuvat ovat ortokuvia eli oikaistuja ilmakuvia, jotka näyttävät kaupungin ylhäältäpäin karttojen tapaan. Kuvat on georeferoitu eli sidottu koordinaatistoon. Näin niihin voi yhdistää muita digitaalisia aineistoja, kuten nykyisen katuverkon. Ilmakuvien alueellinen kattavuus vaihtelee kuvausvuosittain.
  Avoin data WMS 
 • Oulun kaupungin tulot ja menot 2015

  0 kommenttia
  Aineisto sisältää Oulun kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja talousarvion tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskunnan että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Sisäiset tapahtumat erotellaan ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppanikoodeilla tai sisäisellä tilillä. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta...
  Avoin data XLSX 
 • Oulun kaupungin tulot ja menot 2014

  0 kommenttia
  Aineisto sisältää Oulun kaupungin vuoden 2014 tulo- ja menotiedot ja tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskunnan, liikelaitosten että taseyksiköiden sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot.
  Avoin data XLSX 
 • Hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitorajapinta

  0 kommenttia
  Rajapinta sisältää Oulun seudun hiihtolatujen ja luistelukenttien reaaliaikaiset kunnossapitotiedot. Hiihtolatujen kunnossapitotiedot ovat saatavilla Oulun, Kempeleen, Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien alueilta. Luistelukenttien kunnossapitotiedot ovat saatavilla Oulun, Kempeleen, Muhoksen ja Tyrnävän alueilta.
  Avoin data rest 
 • Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1900

  0 kommenttia
  Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1900. Kartassa näkyy julkiset rakennukset ja raitiotiet. Kartan mittakaava on 1:12000. Kuvan resoluutio on 400 dpi.
 • Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1859

  0 kommenttia
  Ruotsin- ja venäjänkielinen opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1859. Korttelinumerot on jätetty kartasta pois ja kadunnimet on käännetty venäjäksi. Kartta viittaa rakenteilla olevaan rautatiehen Töölönlahdella sekä uuteen teatterirakennukseen Esplanadin länsipäässä. Kuvan resoluutio on 500 dpi.
 • Munkkiniemen yhdyskunta ja Haagan kauppala vuonna 1929

  0 kommenttia
  Toteuttamatta jäänyt suunnitelma Munkkiniemen yhdyskunnasta ja Haagan kauppalasta vuodelta 1929. Karttaan on merkitty myydyt ja vuokratut tontit sekä rakennetut ja rakentamattomat tontit. Kartan mittakaava on 1:8000 ja kuvan resoluutio 300 dpi.
 • Kartta Kulosaaren huvilakaupungista vuodelta 1917

  0 kommenttia
  Asemakaavakartta Kulosaaren huvilakaupungista (Plan över Brändö villastad) vuodelta 1917. Kartassa näkyvä uusi suunnitelma osoittaa ehdotetut yhteydet mantereeseen eli sillat Vanhankaupunginselän ja Kulosaaren salmen yli. Katuverkko on täysin uudelleen järjestetty. Suunnitelman on laatinut arkkitehti Bertel Jung. Kartan mittakaava on 1:4000 ja kuvan resoluutio 300 dpi.
 • Helsingin matkailijakartta vuodelta 1940

  0 kommenttia
  Helsingin vuoden 1940 olympialaisia varten laadittu matkailijakartta (tiedosto Helsingin matkailijakartta 1940.TIF). Kartasta löytyy esimerkiksi olympialaisten kisapaikat. Kartan kääntöpuolella on paikannimi- sekä nähtävyyshakemistot (tiedosto Helsingin matkailijakartta 1940a.TIF). Kartan mittakaava on 1:15000 ja kuvan resoluutio 300 dpi.
 • Länsi-Lapin maakuntakaava

  0 kommenttia
  Länsi-Lapin seutukunnan maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014. Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä ympäristöministeriö on tutkinut kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Maakuntakaavasta jäävät vahvistamatta Varevuoman turvetuotantoalue riittämättömien luontoselvitysten...
  Avoin data XML 
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).