Nimi:
Tiede ja teknologia
Verkko-osoite:
tiede-ja-teknologia
Kuvaus:
Tutkimukset (myös kysely- ja haastattelututkimukset), tutkimustieto ja -tulokset, teknologia
Kuvan verkko-osoite:
2019-09-19-121410.966337Yritystoiminnan-aloittaminen.svg