Rajaukset
Terveys Rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri Talous ja raha-asiat csv

Löytyi 1 tietoaineisto

    Aineisto sisältää listauksen Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnoista. Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on UTF-8. Kentät: Tiedontuottaja Rajapinta...

    Maakunta
    CSV