Nimi:
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Verkko-osoite:
paikkatietohakemisto
Kuvaus:
Paikkatietohakemisto on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietojen metatietopalvelu, johon tallennetaan paikkatietoa tuottavien organisaatioiden ja kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailut. Avoimien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot noudetaan Avoindata.fi -portaaliin Paikkatietohakemiston avoimen CSW-rajapinnan kautta. Yhteystiedot: Maanmittauslaitos, metatieto@nls.fi
Kotisivu:
www.paikkatietohakemisto.fi/
Ominaisuudet:
Julkisen hallinnon organisaatio
Alueellinen kattavuus / Tuottajatyyppi:
country
Kuvan verkko-osoite:
2017-06-27-085703.504945paikkatietohakemisto-logov2.png

Tuottajahierarkia